برچسب: آلفا رومئو جولیا

جایزه بهترین خودرو سال به کدام خودرو رسید؟

مدت‌هاست که در پایان هر سال کارشناسان حوزه خودرو بهترین خودروهای سال را انتخاب می‌کنند. این امر در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و معمولا توسط یک هیئت داوری مدیریت می‌شود.