برچسب: آلمانی

آئودی در صدد تضمین مشاغل کارکنان

رییس شورای کار آئودی اعلام کرد این شرکت خودروسازی تعدیل اجباری کارکنان آلمانی خود پیش از سال ۲۰۲۰ را منتفی کرده است.