برچسب: آیونیک هیبرید

هیوندا آیونیک ۲۰۱۷ هیبرید

هیوندا آیونیک به عنوان یک خودرو که از سه موتور الکتریکی بهره می‌برد، با ارائه نتایجش یورو NCAP را تحت تاثیر قرار داد. این خودرو ۹۱ درصد امتیاز در بخش حفاظت از سرنشینان بزرگسال، ۸۱ درصد امتیاز در بخش حفاظت از کودکان و ۸۲ درصد امتیاز در بخش سامانه‌های کمکی را کسب کرد. این خودروی دوست‌دار محیط زیست به ترمزهای اضطراری خودکار، سامانه نگه‌دارنده بین خطوط و سامانه‌های کمکی حفظ سرعت مجهز است.