برچسب: آی تریل

آی تریل، خودروی تکرارنشدنی نمایشگاه ژنو

تویوتا به شکل متوالی مقامش را در بین بزرگترین خودروسازان جهان حفظ کرده است. اما این خودروساز برتر در صورت عدم توجه به آینده صنعت حمل نقل، در صدر جدول قرار نخواهد ماند. به همین دلیل است که شاهد مدل مفهومی “آی- تریل” i-TRIL در نمایشگاه خودرویی ژنو هستیم.