برچسب: ابر خودرو پلیس

پلیس‌های اسپرت سوار دنیا

فهرست‌های مختلفی برای برترین خودروهای پلیس وجود دارد. موضوعی که اهمیت دارد این است که در کنار خودروهای نمادین و فوق لوکس که ممکن است در برخی کشورها به‌صورت محدود استفاده شود خودروهای دیگری وجود دارد که در تعداد بالاتری با وظایف مشخص در بخش‌های مختلف ناوگان پلیس استفاده می‌شوند. در فهرست ۱۰ خودرو برتر پلیسی که ما انتخاب کرده‌ایم صرفا اینکه خودرو سوپراسپرت یا بسیار خاص باشد ملاک نبوده است. بلکه این خودروها باید به‌صورت جدی در ناوگان روزانه پلیس کشورها استفاده بشوند. به همین دلیل یکی از ملاک‌ها این بود که دست کم ۱۰ دستگاه از خودرو مذکور در ناوگان پلیس وجود داشته باشد.