برچسب: اتش سوزی ایران خودرو

سالن ایران‌خودرو در شعله‌های آتش

سالنی که دچار آتش سوزی شد کمتر از ۱۵ دقیقه با مرکز اصلی آتش نشانی فاصله داشت و به همین دلیل ماشین های آتش نشانی بسرعت به محل رسیدند و در عرض چند دقیقه آتش را کنترل کردند.