برچسب: اتش سوزی

پایان پلاسکو در کمین نمایشگاه‌های خودرو

با توجه به احتمال وقوع حوادث همواره توصیه شده تا برای خودرو بیمه شخص ثالث و بدنه خریداری شود و از سوی دیگر نمایشگاه داران، مکان و محصولات خود را بیمه آتش سوزی و حوادث کنند.

سالن ایران‌خودرو در شعله‌های آتش

سالنی که دچار آتش سوزی شد کمتر از ۱۵ دقیقه با مرکز اصلی آتش نشانی فاصله داشت و به همین دلیل ماشین های آتش نشانی بسرعت به محل رسیدند و در عرض چند دقیقه آتش را کنترل کردند.