برچسب: اتوبوس اسکانیا

توقف تولید ۴ مدل اتوبوس

در این مدت تولید اتوبوس سه محور شرکت عقاب افشان با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از سه دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.