برچسب: اتوبوس روسی

اتوبوس‌های روسی در ایران

گروه صنعتی «گاز» روسیه یادداشت تفاهم صادرات ۹۰۰ دستگاه اتوبوس لیاز را با مقام‌های شهرداری چهار شهر ایران امضا کرد.