برچسب: اتوبوس شهری

اتوبوس یورو ۶ تولید داخل تست شد!!!

این اتوبوس با استاندارد آلایندگی خود نقش مهمی را در کاهش آلودگی کلانشهرها از جمله تهران خواهد داشت.