برچسب: اتوموبیل کرایه ای

طناب پوسیده موسسات کرایه اتومبیل

اتحادیه اتومبیل کرایه تهران به دلیل شکایات متعددی که از این شرکت‌ها به اتحادیه شده سعی دارد این دسته از ارائه دهندگان خدمات را تحت پوشش خود درآورد.