برچسب: اتوپارک ماشین

سیستم اتوپارک خودرو چگونه کار می‌کند؟

اتومبیل می‌تواند اتومبیل‌های پارک شده ی دیگر و فضای مناسب برای پارک و فاصله‌ی مناسب تا لبه‌ی جدول را تشخیص دهد و سپس به درستی پارک شود.