برچسب: اثار برجام

شکوفایی تدریجی برجام در صنعت خودرو

اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ تاثیر بسیار مخربی بر تولید این محصولات داشته است؛ به‌طوری که تولید خودروهای سواری از یک میلیون و ۴۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ به ۷۸۸ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته و این روند در سال ۱۳۹۲ نیز تداوم یافته است.