برچسب: اثار تحرم ها بر خودروسازان

شکوفایی تدریجی برجام در صنعت خودرو

اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ تاثیر بسیار مخربی بر تولید این محصولات داشته است؛ به‌طوری که تولید خودروهای سواری از یک میلیون و ۴۲۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ به ۷۸۸ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته و این روند در سال ۱۳۹۲ نیز تداوم یافته است.