برچسب: اجاره خودرو

شرایط اجاره خودرو در ایام عید نوروز

خودروها بدون راننده به مسافر تحویل داده نمی‌شوند و به دلیل اینکه راننده همراه ماشین خواهد بود، وثیقه‌ای از مسافر گرفته نمی‌شود. بعضی از مشتریان سرویس را برای سفر از شهری به شهر دیگر می‌گیرند و پس از آن راننده به موسسه برمی‌گردد اما گاهی ممکن است مسافر راننده را برای برگشت نیز در اختیار بگیرد.