برچسب: اختلاف قیمت کارخانه تا بازار

اختلاف قیمت فاحش کارخانه تا بازار خودروها

برخی خودروهای تولید شده در داخل کشور از کارخانه تا بازار دارای اختلاف قیمت چند میلیون تومانی است به طوری که این تفاوت قیمت هم اکنون در برخی از خودروها به ۱۰ میلیون تومان نیز رسیده است.