برچسب: اخذ معاینه فنی

اخذ معاینه فنی کما فی‌السابق انجام می‌شود…

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص “معاینه فنی برتر” گفت: تغییری در مورد سطح معاینه فنی خودروهای متقاضی طرح ترافیک صورت نگرفته است.

ادامه اجرای طرح معاینه فنی

از تمام شهروندان که هنوز نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نکرده‌اند درخواست می‌شود این موضوع را عقب نیندازند و تا قبل از اتمام مهلت ما برگه معاینه‌فنی خودرو خود را اخذ کنند.