برچسب: اخذ پلاک موقت شهربانی

چگونه خودروی گذر موقت وارد کنیم؟

خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه‌دوپاساژ یا تریپ‎تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد‌کننده خودرو، نسبت به ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند.