برچسب: اخرین امار تولید خودرو

افزایش چشمگیر تولید خودرو در ایران

۱۳۷هزارو۸۵۱ دستگاه انواع خودرو نیز در دی ماه امسال تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۰۰هزار ۲۴۹ دستگاه خودروی تولید شده پارسال،۳۷٫۵ درصد افزایش یافت.