برچسب: ارزیابی پژو 206

نتایج جدیدترین ارزیابی کیفی خودرویی

نتایج ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندراد ایران منتهی به آبان، حکایت از ارتقای کیفی پژو ۲۰۶ هاچ‌بک به سطح سه ستاره دارد.