برچسب: ارزیابی کیفیت خودروهای داخل

باز هم لیستی از بی‌کیفیت‌ترین خودروهای بازار

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.