برچسب: ارزیابی کیفی خودرو

وانت همچنان بی‌کیفیت تولید می‌شود.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اخیرا گزارش ارزیابی کیفی وانت‌های تولیدی در دی ماه امسال را منتشر کرد. نکته مهم در این گزارش حفظ جایگاه بی‌کیفیت‌ترین‌ها از سوی عمده این محصولات است.

آخرین نتایج سنجش کیفی خودرو داخلی

خودروهای تولیدی کشور در این ماه شامل ۴۰ مدل خودرو در گروه سبک و ۹ مدل در گروه سنگین بوده است.