برچسب: اسقاط خودرو

قوانین جالب خودروسازان چشم بادامی

در این کشور قانون اسقاط خودرو شرایط خاص خود را دارد. یک خودرو به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ سال و ۶۰۰ هزارکیلومتر می تواند در خیابان‌های چین تردد کند اما همین تردد منوط به معاینه فنی است. در برخی از شهرهای چین که آلودگی هوا امان بریده است سن اسقاط خودرو بسیار کمتر شده است.

اسقاط خودروهای فرسوده‌؛ شاید ۱۳۰ سال دیگر!

مشکل کجاست؟ مشکل همان‌جایی است که سال‌ها پیش در اجباری‌شدن استفاده از کمربند ایمنی وجود داشت؛ طرحی که هیچ‌وقت اجرا نشد تا زمانی که راهنمایی و رانندگی تصمیم به جریمه سنگین رانندگان گرفت و در هر کوی و برزنی اقدام به جریمه رانندگان کرد؛