برچسب: اسپایدر 360

این فراری اسپایدر ۳۶۰ زیر پای دیوید بکام بوده است!

این خودرو زیر پای بکهام معروف، حدود ۱۲ هزار و ۵۵۳ کیلومتر کار کرده است. در نمای خارجی این ابرخودروی ایتالیایی شاهد ساختار خارجی “نرو” هستیم.