برچسب: انتخابات

تاثیر قریب الوقوع انتخابات آمریکا بر بازار خودرو

با جمع آوری بخش زیادی از صف فروش ایران خودرو، هیجان انتخابات آمریکا تخلیه شد.