برچسب: انزو فراری

تمام فراخوان‌های خودرویی سال گذشته

فراخوان، کلمه‌ای که خودروسازان را می‌ترساند و از طرفی معلوم نیست بر اعتبار شرکت‌ها می‌افزاید یا از آن می‌کاهد. خودروسازان جهان در سال گذشته بیش از ۵۱ میلیون خودرو را فراخوان کرده و رکوردی جدید را به ثبت رساندند.

خالق “انزو” فراری این بار با ” کد۵۷″

“کد ۵۷” در نسخه محدود ساخته می‌شود و طراحی آن محصول خانه طراحی کن اکویاما در توکیوی ژاپن است. این خودرو روی یک شاسی آلومینیومی و با اقتباس از مدل فراری ۵۹۹ GTB ساخته شده و از یک موتور V12 ویژه با قابلیت محرک چرخ‌های عقب بهره می‌برد.