برچسب: انقلاب کوبا

لیموزین مخصوص انقلابی فقید

به گزارش هندوستان تایمز، در سال ۲۰۱۴ این خودرو در اختیار سازمان تاکسی‌رانی هندوستان قرار گرفت تا گردشگران سوار بر تکه کوچکی از تاریخ در هاوانا سفر کنند.