برچسب: انوواع کامیو داخلی

رشد و توسعه برای خودروهای سنگین

شهریور ماه تولید انواع کامیون به طور میانگین با رشد ۳۹.۷ درصدی همراه بوده است.به گزارش اقتصاد آنلاین،در این مدت تولید انواع کامیون در گروه بهمن ۱۹.۵ درصد افزایش یافته و از ۴۳۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۵۱۵ دستگاه رسیده است.