برچسب: اوپل جدید

گامی به سوی دنیای بهتر با اوپل آمپرا-ای ۲۰۱۷

بر اساس روش تست‌ها مهندسان تخمین زده‌اند که محدوده‌ی کاری اوپل آمپرا-ای بیش از ۳۸۰ کیلومتر باشد. البته طبیعتاً محدوده‌ی کاری در زندگی روزمره همچنان به عادت‌های شخصی رانندگی و عوامل خارجی بستگی خواهد داشت.