برچسب: اپلیکیشن گوگل

سرویس جدید گوگل در خدمت رانندگان

گوگل در بروزرسانی نسخه بتا ۹٫۴۴ وضعیت دسترسی به جای پارک را با آیکون P نشان می‌دهد. گوگل مپ وضعیت پارک در منطقه را به سه دسته آسان، متوسط و محدود دسته‌بندی و وضعیت پارک محدود را با یک “P” قرمز نشان می‌دهد.