برچسب: .اگنیر

طراحی نه چندان جدید جیپ آینده

پیش‌بینی می‌شود نسل‌های آتی جیپ واگنیر به عنوان رقیبی جدی برای برخی از مدل‌های رنج‌روور محسوب شود.