برچسب: باتری ایرانی

واردات باتری قاچاق در سطح گسترده

فلاح معتقد است ورود باتری‌ها زمینه ارتقای کیفی باتری‌های داخلی را فراهم کرده و این رقابت باعث شده تا باتری‌های ساخت داخل نسبت به ۴ سال قبل به لحاظ کیفیت و ظاهر مقبول‌تر شوند. او اظهار کرد: بنابراین باید جنس خارجی وارد کشور شود و تولیدکننده داخلی نیز برای داشتن بازار، فناوری خود را ارتقا دهد و تولیدات خود را روزآمد کند.