برچسب: بازار خودروی داخلی

انحصار بازار از خودروسازان داخلی گرفته شد…

طی این سال‌ها سه راهکار اصلی برای حذف یا کاهش انحصار در بازار خودرو امتحان شده که شامل «آزاد شدن واردات»، «حضور بخش خصوصی» و «واگذاری سهام خودروسازان دولتی» می‌شود.