برچسب: بازار راکد خودرو

رکود حاکم بر بازار خودرو آمریکا

صنعت خودرو آمریکا سال‌های متمادی افزایش فروش را تجربه کرده و از زمان رکود اقتصادی، با ۶ ماه متوالی کاهش فروش روبه‌رو نشده است