برچسب: بازار روسیه

بازار روسیه به فورد جواب داد!

فورد نخستین خودروساز عمده‌ای است که پس از سه سال ناخوشایند شاهد رشد فروش در بازار روسیه است.

آخرین راه نجات بازار خودرو در روسیه

کاهش ارزش روبل و افت قیمت نفت، فروش خودرو در روسیه برای چهارمین سال متوالی کاهش یافته است.