برچسب: برگ راهنمایی رانندگی

خطرناکترین رانندگان را بشناسید..

مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی دومین عامل مرگ و میر برای مردان زیر ۴۵ سال است. در هر روز ۵۰۰ کودک و هر ۶ ثانیه یک انسان بر اثر سوانح جاده‌ای کشته می‌شوند. به اعتقاد بسیاری از روانشناسان و جامعه‌شناسان این تعداد حادثه و این تعداد تلفات بیش از هر علتی به ویژگی‌های شخصیتی رانندگان برمی‌گردد.

برگ سبز خودرو جایگزین کامل برای سند دفترخانه

هیچ الزامی برای ثبت نقل و انتقال در دفترخانه وجود ندارد/ برگ سبز خودرو سند مالکیت قانونی است