برچسب: بنز سی 63

رویارویی بی ام m6 و بنز c63 و آئودی s6

در این فیلم خواهید دید در تقابل بنز اس ۶۳ ،بی ام و ام۶ و آئودی اس ۶ برنده نهایی کدامیک است.