برچسب: بنز 2016

بنز اس ال اس در ایران

انتقال بنز اس ال اس ۵ میلیاردی به خانه مالک ثروتمندش در تهران !

اوج مرسدس بنز CLS با فاینال ادیشن ۲۰۱۶

هر دو نسخه CLS یعنی کوپه و شوتینگ بریک در نزد مشتریان به عنوان اتومبیلهای با هویت منحصر به فرد شناخته میشوند.