برچسب: بنز 5 میلیاردی

حضور بنز ۵میلیارد تومانی در تهران

در واقع قیمت این خودرو ۳٫۸ میلیارد تومان + ۱٫۲ میلیارد تومان هم برای گزینه شماره گذاری و … در نظر گرفته شده است.