برچسب: تخلف میتسوبیشی در مصرف سوخت

میتسوبیشی هم به دلیل تخلف متوقف شد!

قانون ژاپن خودروسازان را ملزم می کند برای تهیه آمار اقتصاد سوخت، تستهای جاده ای انجام دهند با اینهمه میتسوبیشی اعتراف کرده است در بعضی از موارد از محاسبات یارانه‌ای برای برآورد اقتصاد سوخت استفاده کرده تا هزینه‌هایش را پایین نگه دارد.