برچسب: تست ایمنی

میزان ایمنی شاسی‌بلند لندروور

شماری از شاسی بلندهای لندروور و سدان‌های جگوار ایکس اف بدنبال دریافت گزارش‌هایی از مصدومیت مصرف‌کننده بر اثر حرکت خودروهایی که پارک شده بودند، در آمریکا تحت تحقیقات ایمنی قرار گرفتند.

تست ایمنی مورانو را از پای درآورد.

نیسان مورانوی جدید از دستیابی به رتبه رضایت‌بخش در برنامه ارزیابی ایمنی NCAP لاتین بازماند.

مردود شدن کوئید فرانسوی در تست

اولین نسخه از این خودرو که تست شد، از بین سری اول مدل‌های تولیدی انتخاب شده بود و بدون هیچ تجهیزات ایمنی و حتی کیسه هوای راننده تست شد. این خودرو برای ایمنی سرنشین بزرگسال امتیاز صفر گرفت. بدنه این نسخه کاملا بی‌ثبات ارزیابی شد. ایمنی سر و قفسه سینه راننده در این نسخه ضعیف بود و قفسه سینه سرنشین کمی ایمنی داشت. زانوی سرنشینان در این نسخه می‌تواند توسط ساختار خطرناک داشبورد تهدید شود.