برچسب: تصادف با برج تلویزیونی

تصادف غیر قابل پیش بینی در مسابقات سرعت (+فیلم)

طبق قوانین مورفی، “هر خطای ممکن، رخ خواهد داد”. به همین دلیل باید تا حد امکان از هرآنچه که در مسابقات سرعت اتفاق می‌افتد اجتناب کنید.