برچسب: تصادف بنز و نیسان

تصادف وحشتناک نیسان با بنز کروک

تصادف خودروی بنز با زامیاد میدان_کشوری، بابل.