برچسب: تصادف کونیگ زگ

متلاشی شدن ابر خودرو در اثر سرعت زیاد

بدنه فیبر کربنی خودرو کاملا از هم متلاشی شده و خودرو تقریبا به دو قسمت تبدیل شده است. محورهای خودرو نیز کاملا از یکدیگر جدا شده‌اند.