برچسب: تصاویرر میتسوبیشی میراژ ٢٠١٧

میتسوبیشی میراژ ٢٠١٧ در راه ایران

این خودرو از خانواده میراژ است و با قیمتی زیر ۷۵ میلیون تومان قرار است وارد بازار ایران شود. البته قیمت هنوز قطعی نشده اما قرار است تفاوت قیمتی زیادی بین دو میراژ نباشد.