برچسب: تصاویر بنز کابریوله 2017

بنز S550 کابریوله مدل ۲۰۱۷ از نمایی نزدیک

این خودرو در کمتر از سه ماه معرفی خود در هامبورگ وارد بازار ایران شده است نخستین محموله از این خودروها یکی از قدرتمندترین مدل‌های معرفی شده است که در خیابان‌ها ، نمایشگاه‌ها و گمرک های مختلف کشور دیده شده‌اند.