برچسب: توقف تولید ولیکس

توقف تولید ۵ مدل خودرو

از مرداد ماه امسال ۵ مدل سواری که ۲ مدل آنها از بهمن موتور، ۱مدل از دیار خودرو و ۲مدل دیگر از گروه خودروسازی راین بود متوقف شد.