برچسب: تولید فولکس واگن

فولکس واگن به چین آمد…

مدل‌های جدید طی سه تا چهار سال آینده در بازار چین عرضه می‌شوند تا از این طریق به نیازهای زیست محیطی این کشور پاسخ داده شود.