برچسب: تولید مگاموتور

مگاموتورز فراتر از تصورات

شرکت مگاموتور توانست به رکورد تولید ۱۸۰۰ دستگاه قوای محرکه در روز دست یابد و در ۷ ماه گذشته با تولید بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه انواع قوای محرکه شامل موتور، گیربکس و اکسل رکورد تولید را بشکند.