برچسب: جای پارک

چگونه از شر خودروهای مزاحم جلوی پارکینگ خلاص شویم؟

اگر نحوه پارک خودرویی بطور مستمر باعث ایجاد مشکل برای ورود و خروج شما به پارکینگ منزلتان بشود، می‌توانید از صاحب خودرو شکایت کیفری کنید.

مرسدس سواران دیگر دغدغه جای پارک ندارند!

تبدیل خودروها به پارک یاب بخشی از ایده‌هایی است که از سوی دایملر – شرکت مادر مرسدس بنز- برای کمک به رانندگان برای صرفه جویی در وقت دنبال میشود.